Villalån

Funderar du på att köpa ett hus och vill teckna ett villalån? Ett villalån har bland de mest förmånliga villkoren av alla olika lån som erbjuds idag. Villalån eller bostadslån som det även kallas är ett av den vanligaste typen av lån i Sverige idag.

Bankerna beviljar ofta ett villalån relativt lätt. Anledningen är att bankerna ser villan eller bostaden som en säkerhet som tillfaller banken om långivaren av någon anledning inte skulle klara av att betala tillbaka sitt villalån. Bankerna kräver för den mesta en säkerhet när de lånar ut pengar. Det kan handla om en fastighet eller att någon går in som borgesman. Ett villalån där en annan person står som borgen innebär att denne är skyldig att betala tillbaka villalånet om inte låntagaren skulle klara av det.

Låna Pengar från 4,59 % Ränta hos Freedom Finance

Den som ansöker om ett villalån måste även bedömas som låntagare genom en kreditupplysning. Låntagaren måste ha en stadig inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar sedan tidigare. Banken vill inte ta några risker när den lånar ut pengar till en person och banken avgör om låntagaren anses kunna betala tillbaka villalånet.

Att köpa en villa är ett stort beslut och för många människor en av de största investeringarna som man gör under livet. Det gäller att hitta det villalån som passar för just ditt köp och din ekonomi. Det vanligaste är att vända sig till sin bank för att ansöka om ett villalån. Men det finns även andra typer av låneinstitut som beviljar villalån.
Ett villalån består oftast av tre olika delar. Dels kontaninsatsen, bottenlånet och topplånet. Kontantinsatsen brukar vara minst tio procent. Ett bottenlån är ett lån som ofta uppgår till cirka 80 procent av villans värde. Bottenlånet har mycket fördelaktiga villkor och låg ränta.

Anledningen till detta är att villan blir som en säkerhet för banken och på så sätt tar långivaren inte en så stor risk när de lånar ut pengar. Ett bottenlån är ett bra sätt att låna pengar på då amorteringstiden, alltså återbetalningsperioden är längre än ett vanligt lån. Första året brukar även vara amorteringsfritt vilket innebär att månadskostnaderna blir lägre. Det är såklart att rekommendera att ändå försöka betala tillbaka sitt villalån så snabbt som möjligt då den sammanlagda räntekostanden blir lägre då.

Den tredje dele av ett villalån är topplånet. Ofta behöver man låna den summa som bottenlånet inte täcker och då erbjuder banken ett topplån. Ett topplån har ofta en två procent högre räntesats än bottenlånet. Ofta måste man även betala tillbaka topplånet under en kortare period än bottenlånet. Anledningen till att villkoren är mindre fördelaktiga med ett topplån är att bankerna lånar ut pengar utan säkerhet och tar därmed en större risk. Bostadsmarknaden går upp och ner och bankerna erbjuder inte ett bottenlån på hela värdet av villan just för att ha lite säkerhetsmarginal om villan skulle sjunka i värde.

Innan du teckar ditt villlån bör du undersöka de olika villkoren bland olika banker för att komma fram till vad som passar dig och ditt villaköp bäst. Det gäller även att göra en lånekalkyl för att beräkna exakt vad villalånet kommer att kosta dig varje månad. Något du bör bestämma är om du ska ha en fast eller rörlig ränta på ditt villlån. Med fast ränta är rätekostnaderna bundna och påverkas inte av markadens upp och nedgång. Fast ränta är ett bra val för den som vill vara trygg med sitt villalån och inte vara orolig för att räntekostnaderna ska stiga i höjden. En rörlig ränta innebär å andra sidan att räntesatsen på villalånet följer marknadenindex.