Låneansökan

När du ska tecka ett lån, vilket lån som helst, måste du fylla i en låneansökan. I en låneansökan måste du uppge information om dig och din privata ekonomiska situation för att banken eller låneinstituten ska kunna göra en bedöming om du ska kunna beviljas ett lån. En låneansökan ser olika ut beroende på vilket lån du söker. Förr ansågs det som en lång krånglig process att fylla i en låneansökan.

Låna Pengar från 4,59 % Ränta hos Freedom Finance

I och med Internet har allt blivit enklare och det går idag väldigt fort att fylla i och skicka in en låneansökan. Anledningen till att så många nya låneföretag har tillkommit på marknaden under de senaste åren är just Internet. Företagen behöver inga dyra lokaler och på så sätt hålls kostanderna nere. När du ansöker om ett lån och fyller i en låneansökan hos ett av dessa företag innebär det att de i sin tur lånar pengar av bankerna. Dessa låneföretag är alltså inte banker i sig utan erbjuder samma lån som bankerna. Låneföretagen konkurrerar om att kunderna ska välja att fylla i deras låneansökan online istället för att gå till banken, därför har situationen för låntagarna blivit mer fördelaktig under de senaste åren.

När du fyller i en låneansökan på Internet har bankerna och låneföretagen ofta mycket enkla och precisa instruktioner kring hur du ska gå till väga. Villkoren för låneansökan finns oftast tillhanda på hemsidan och det är relativt enkelt för dig som kund att se vilket lån som passar just dig bäst och vilken låneansökan du slutligen ska fylla i.

Handlar det om ett mindre lån, ett sms-lån eller snabblån så krävs oftast att du enbart uppger namn, personnummer, hur mycket pengar du vill låna samt kontonummer i din låneansökan. Om du ansöker via sms skickas snabbt en bekräftelse till dig där du ser om du blivit beviljad ett lån. Anledningen till att låneansökan när det gäller sms-lån inte kräver speciellt myket uppgifter från dig är just att summan av det lånet är så pass liten. Lånebolagen vill såklart låna ut pengar till så många som möjligt då detta med alla avgifter för låntagaren självklart är lönsamt för lånebolagen.

Om du skickat in din låneansökan och blivit beviljad ett lån så skickar du ett sms eller ett brev där du bekräftar låneansökan och inom kort har du pengarna på ditt konto.

Ska du ansöka om ett större lån måste du oftast i låneansökan uppge namn, adress personuppgifter, nuvarande anställning samt information om tillgångar och skulder. Något som oftast inkluderas i en låneansökan är dina kostader varje månad samt om du har lån sedan tidigare och hur mycket du betalar på lånet varje månad. Även uppgifter som säkerhet för lånet uppges i en låneansökan. Att ansöka om ett lån med säkerhet innebär att banken kräver pant för sina utlånade pengar. Säkerheten är ofta en bostad, en bil, eller värdepapper av något slag.

I låneansökan ska även uppges om någon går i borgen för ditt lån. Att vara borgesman innebär att denne person blir återbetalningsskyldig om den initiella låntagaren av någon anledning inte skulle klara av att betala tillbaka lånet. Om ni är två som står med i låneansökan är chansen större att banken beviljar ert lån.
Det gäller att vara noggran när du fyller i en låneansökan. När du skickat in en låneansökan är behandlingstiden relativt kort. Om du fyller i din låneansökan på Internet går det oftast mycket fort att få svar om lånet har blivit beviljat eller ej. När banken har fått din låneanökan gör de en kreditupplysning för att se hur din ekonomiska situation ser ut. Efter det skickar de ut ett skuldebrev där villkoren kring ditt lån samt hur återbatalningsplanen ser ut. I skuldebrevet erbjuds även en räntesats och om du beviljar denna så återstår endast att skriva på och skicka in skuldebrevet till banken eller låneföretaget. Inom kort sätts pengarna in på det uppgivna kontot.