Bottenlån

Ett bottenlån används oftast vid finansiering av en bostad och är den del av ett bostadslån som erbjuder bäst lånevillkor. Alltså lägst ränta och lägst avgifter. Detta för att bottelånet pantsätts med bostaden eller fastigheten som säkerhet och alltså innebär en liten risk för banken. Bottenlån är oftast högt 85 procent av bostadens inköpspris eller fastighetsvärde. Anledningen till att man inte får ett bottenlån på hela inköpspriset är att banken vill ha en säkerhetsmarginal.

Låna Pengar från 4,59 % Ränta hos Freedom Finance

Ett bostadslån består vanligen av tre delar där bottenlånet utgör den största delen. Bottenlånet tillsammans med kontantinsatsen och topplånet utgör hela bostadslånet. Ett topplån är till skillnad från ett bottenlån den del av bostadslån som är pantfri och därmed ar en högre ränta. Ett topplån har ofta två procent högre ränta än ett bottenlån. Detta för att ett topplån är ett risktagande för banken. Bottenlånet ska motsvara bostadens eller fastighetens värde och det är inte ovanligt att låntagare väljer att enbart betala tillbaka räntan på lånet. Det innebär att lånesumman är den samma hela den tiden fram till att bostaden läggs ut på marknaden för att säljas.

Banken eller låneinstitutet måste godkänna fastigheten som säkerhet för bottenlånet. För att möjliggöra detta krävs att du som ägare ansöker om en inteckning av fastigheten. Detta görs vid en myndighet som heter inskrivningsmyndigheten. Om fastigheten godkänns som säkeret skrivs detta in i fastighetsboken. Ett pantbrev skrivs för att det ska finnas ett bevis för inskrivningen.

Den del av bostadslånet som inte täcks upp av ett bottenlån eller ett topplån är kontantinsatsen som oftast uppgår till cirka tio procent av priset på bostaden.

Det är alltid banken eller låneföretaget som bestämmer hur stort ditt bottenlån blir alltså hur mycket pengar du kan låna med din bostad som säkerhet. Hur stor del som man kan låna på bostaden kallas för bostadens belåningsgrad.